Vitsippans förskola

På Vitsippans förskola arbetar vi med leken i centrum för ett aktivt lärande. Vår förskola är en plats där barn tillsammans med andra skapar kunskap och mening. Därför erbjuder vi en miljö där barnen ska få utforska med alla sina sinnen och på många olika sätt.

Om förskolan

Hos oss på Vitsippans förskola har vi sex avdelningar: Gräshoppan, Loppan, Trollsländan, Myran, Fjärilen och Humlan. I den nyare delen så finns våra äldsta barn och i den ursprungliga finns de yngre.

Vi har ett nära samarbete avdelningarna emellan och med uteförskolan Arnebo. Vår fina gård har närhet till Hagnäsområdet, skogen och andra grönområden. Detta ger oss många möjligheter till äventyr, utforskande och motoriska utmaningar.

Så här arbetar vi

För oss är det viktigt att ta tillvara på barnens intressen i deras utbildning. Vardagen ska vara meningsfull och lärorik för barnen på vår förskola. Vi jobbar projektinriktat, vilket innebär att barnen får möjlighet till att fördjupa sig inom naturvetenskap, matematik, teknik, språk samt kost och hälsa.

Vi använder digitala verktyg och olika uttryckssätt i vår undervisning. Bland annat använder vi oss av TAKK, "tecken som alternativ kommunikation", och bildstöd för att förstärka språket och förståelsen. Vi erbjuder en mångsidig verksamhet där barnen får kontakt med olika uttrycksmöjligheter inom sång, musik, rörelse, drama och skapande.

Inskolning

Att börja förskolan är en stor händelse för de flesta barn och föräldrar. Det är därför viktig att inskolningstiden får ske i den takt som barn, föräldrar och personal behöver för att kunna bygga upp bra relationer till varandra. Detta innebär att inskolningstiden kan variera.

Några månader efter inskolning erbjuder vi ett inskolningssamtal där vi samtalar om ert barns första tid på förskolan samt vårdnadshavarens och förskolans uppdrag/förväntningar om verksamheten.

Kompetensutvecklingsdagar

  • 2 december 2019
  • 7 januari 2020

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.