Vatten- och avloppstaxa

För att täcka nödvändiga kostnader för det kommunala vatten- och avloppssystemet ska fastighetsägare inom anläggningens verksamhetsområde betala avgift enligt vatten och avloppstaxan.

Avgiften är uppdelad i en anläggningsavgift och en brukningsavgift.

Anläggningsavgift betalar du första gången du ansluter din fastighet till kommunala vatten- och/eller avloppssystemet. Det kan dessutom tillkomma en avgift om du bygger om, gör en tillbyggnad eller utökar fastighetens areal.

Brukningsavgiften är en årlig avgift baserad på vattenmätarens storlek, tomtytan (fastighetens areal) och din vattenförbrukning.

Här kan du läsa om Vatten- och avloppstaxan i sin helhet.

Vatten- och avloppstaxa (utdrag).

Vid förändringar

Vid nybyggnation kontakta VA-utredaren. Vid flytt kontakta administratören. Se kontaktuppgifter under Kontakt.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.