Inventering

Avlopp med dålig reningsförmåga kan förorena våra sjöar samtidigt som de är en risk för smittspridning, bland annat genom dricksvattenbrunnar och badplatser.

Under 1990-talet gjordes en övergripande inventering av enskilda avlopp i Älmhults kommun. Ett stort antal av dessa avlopp är fortfarande inte åtgärdade. Samtliga avlopp i kommunen kommer därför att inventeras, med start under våren 2015. Vi kommer att dela upp inventeringen i geografiska områden. Område ett till fem är i stort sett avklarat och snart även område sex. Nu är det dags med område sju.

Karta område sju

Klicka på kartan för att visa den i större format

Område 7

Klicka på kartan för att visa den i större format

Karta område fem

Klicka på kartan för att visa den i större format

Karta område 5

Karta område sex

Klicka på kartan för att visa den i större format

Karta område 6

Karta område ett - avslutat

Karta område två - avslutat

Karta område tre - avslutat

Översiktskarta område 1-6

Så här arbetar vi med inventeringen

Vi utgår från inventeringen som gjordes under 1990-talet. Först skickar vi ut ett informationsbrev med inbjudan till en informationsträff. De fastighetsägare som vet att avloppet inte är godkänt, kan på eget initiativ skicka in en ansökan om nytt avlopp. Då behöver man inte betala avgift för vår inventering. Man måste dock alltid betala en avgift för själva tillståndet.

Om avloppet inte är godkänt och vi inte har fått in ansökan skickar vi ut en påminnelse eller kontrollerar vi avloppet på plats. Miljö- och byggnämnden tar ut en tillsynsavgift för inventeringen, (825 kronor per timme).

De som redan har åtgärdat sina avlopp berörs inte.

Detta händer under 2018

 • Just nu håller de sista avloppen i område 5 på att bli åtgärdade.
 • I område 6 skrivs tillstånd och de flesta fastighetsägare är i full gång med att åtgärda sina avlopp.
 • Ett nytt område (område 7) har inventerats och cirka 150 fastighetsägare kommer få brev under september om att deras avlopp behöver åtgärdas.
 • Ett informationsmöte för fastighetsägare tillhörande område 7 kommer att hållas 31 oktober klockan 18.00 i Linnesalen, Kommunhuset.

Detta hände under 2017

 • 125 tillstånd skrevs under året och de flesta fastighetsägare var i full gång med att åtgärda sina avlopp.
 • Ett nytt område (område 6) inventerades och cirka 100 fastighetsägare fick brev under september om att deras avlopp behöver åtgärdas.
 • I område tre hittade vi 243 bristfälliga avlopp och ställde krav på att dessa måste åtgärdas.
 • 140 tillstånd skrevs under året.
 • Vi inventerade ett nytt område (område 4) under hösten och hittade 125 fastigheter som har bristfälliga avlopp. Ett informationsmöte hölls i Eneryda den 10 november och berörda fastighetsägare i område fyra var inbjudna.

Detta hände under 2015

 • 388 fastigheter inventerades för att kontrollera vilket avlopp som fanns på fastigheten.
 • 195 fastigheter fick brev om deras avlopp.
 • 162 tillstånd för enskilt avlopp skrevs 2015. Detta var cirka 125 mer än vad som var snittet innan inventeringen startade.
 • 4 förbud skrevs under 2015. Under 2016 kommer fler förbud skrivas.
 • Två informationsmöten för allmänheten har genomförts, en av dem tillsammans med renhållningsavdelningen.
 • En miljösanktionsavgift för inrättande av avlopp utan tillstånd har delats ut.Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.