Förskoleklass

Älmhults kommun erbjuder ditt barn plats från hösten, det år barnet fyller sex år. Det betyder att förskoleklass är obligatoriskt för alla barn i Sverige och alla ska gå i skolan i minst tio år.

Förskoleklassen har samma läroplan som grundskolan. Det ska underlätta en bra integration mellan förskoleklass, grundskola och fritidshem. Lärande och utveckling står i centrum i alla skolformer.

Vårdnadshavare till barn som är folkbokförda i Älmhults kommun som börjar i förskoleklass läsåret 2020-2021 kommer att få ett brev hem med information.

Barn som ska börja förskoleklass och bor i centralorten gör val av skola via e-tjänsten Ansökan till förskoleklasslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (e-tjänst öppen till 14 februari 2020).
I första hand erbjuds vald skola, men om det skulle vara fullt på en skola är det den relativa närheten som avgör placeringen. Turordningsregler tillämpas om det finns fler sökande än tillgängliga platser.

Barn som ska börja förskoleklass och bor utanför centralorten tillhör ett upptagningsområde som har en hänvisningsskola.
Om ni vill välja en annan skola än hänvisningsskolan gör ni detta val i Ansökan till förskoleklass (e-tjänst öppen till 14 februari 2020)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Plats på skolan samt möjlighet till skolskjuts erbjuds i mån av plats.
Ni som önskar skolskjuts kan göra detta i Ansökan om skolskjuts (e-tjänst)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Paradisskolan

Från hösten 2020 finns det möjlighet att välja F-klass i Paradisskolan. De första två åren kommer skolan att tillfälligt vara placerad i samma byggnad som Internationella skolan. Paradisskolan i Västra Bökhult blir en F-6 skola och beräknas öppna hösten 2022.