Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare

Mirjam Lindberg
för SFI.
Tel. 0476 - 642424
Mejl: mirjam.lindberg@almhult.se

Emma Johansson
för gymnasiet.
Tel. 0476 - 55227
Mejl: emma.johansson3@almhult.se

Christina Löfgren
för Komvux.
Tel. 0476-55 299
Mejl: christina.lofgren@almhult.se