Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Matvagnar och foodtrucks

En matvagn är en servering på släpvagn utan egen framdrift. En foodtruck är en liten lastbil med tillrednings- och försäljningsutrymme inuti.

Älmhults kommun har 6 platser avsatta på Stortorget för att bedriva försäljning ur matvagn eller foodtruck.

Foodtrucks

Taxan för att ställa upp en matvagn eller foodtruck är politiskt beslutad, du hittar de aktuella taxorna under relaterad information.

Att hyra en av dessa platser är förknippade med bland annat följande villkor:

  • Matvagnen får endast placeras på anvisad plats och får endast vara uppställd på platsen under tiden som försäljning bedrivs. Matvagnen får endast vara uppställd under tid för försäljning och måste varje kväll avlägsnas från platsen.
  • Servering bör ske minst under tiden klockan 11.00-15.00 måndag till lördag, dock ej senare än 22.00 eller tidigare än 08.00.
  • Vatten finns att hämta vid södra torgbyggnaden i nära anslutning till uppställningsplatsen.
  • Varje matvagn/foodtruck betalar för sin faktiska elförbrukning.

Ansökan

Önskar du att hyra en av dessa platser så ansöker du genom att skicka ett mejl till Tekniska förvaltningen tekniska@almhult.se där du uppger dina kontaktuppgifter; namn, adress, telefonnummer, mejladress.

För att vi ska kunna ta beslut behöver följande finnas med i din ansökan:

  • Bilder eller skisser på matvagnen, se till att bilderna/skisserna tydligt visar matvagnens utseende. Är din matvagns utseende inte helt klar i verkligen så är det ingen fara, skicka då istället in en skiss (handritad fungerar bra eller om du föredrar Photoshop). Det viktiga är att bilderna/skisserna motsvarar matvagnens framtida utseende, är inte så fallet äger upplåtaren rätten att omedelbart säga upp avtalet.
  • En kopia på din F-skattesedel.
  • Kom också ihåg att ange i din ansökan om du önskar hyra platsen på helår alternativt under sommaren eller vintern - för datum, se taxa under relaterad information.

Det är viktigt att du tänker på att processen kan ta lite tid att handlägga så ansök om din plats i god tid innan planerad uppställning.

Eftersom din verksamhet kommer hantera livsmedel måste du också göra en anmälan om livsmedelanläggning. Denna process hanteras av miljö- och byggförvaltningen, som du når på antingen mob@almhult.se eller genom att ringa kommunens servicecenter på telefon 0476-550 00 som kopplar dig till rätt person.

U

Till toppen