Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Vad får jag spola ner i avloppet?

I avloppet ska du bara spola ner kiss, bajs och toalettpapper. Allt annat skräp ska slängas i soppåsen och farligt avfall ska lämnas på återvinningscentralen.

Reningsverken är byggda för att rena avloppsvattnet från organiskt material och näringsämnen som fosfor och kväve. Skräp som spolas ner kan orsaka stopp i ledningar och pumpar vilket i sin tur kan leda till översvämningar av avloppsvatten.

Mediciner och kemikalier lämnas på återvinningscentral

Mediciner och kemikalier har reningsverken svårt att rena, utan dessa kan åka rakt ut i naturen och orsaka skada på djur och natur. Därför ska dessa saker lämnas till återvinningscentralen där de kan tas omhand på ett riktigt sätt. Dessutom kan kemikalier skada de bakterier som hjälper till att rena avloppsvattnet i reningsverket.


Till toppen