Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

D 127 David 1 med flera

Området används i enlighet med gällande detaljplan som park/plantering. Idag finns i det aktuella markområdet en gräsmatta med gångvägar mellan de omkringliggande husen samt två områden för parkering avsedda för boende hos Älmhultsbostäder AB. Syftet med den nya planen är att avstycka del av fastigheten Älmhult 3:1 och där möjliggöra uppförande av ett antal marklägenheter.