Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

D142 Paradiset etapp 2

Planområdet ligger cirka 2 km från Älmhults centrum i ortens nordvästra hörn, väster om Ljungbyvägen och nära sjön Möckeln.

Tanken är att uppförandet av ett stort antal bostäder ska tillgodose kommunens planberedskap och fylla huvuddelen av bostadsbehovet med större bostadsområde.

Projektet syftar till att skapa en attraktiv boendemiljö i anslutning till befintlig och planerad bebyggelse, med närhet till både centrum och natur- och rekreationsområden. Naturen ska finnas representerad även inom boendeområdena, genom direktkontakt med grönytor för alla bostäder.

Se plankarta över områdetPDF (pdf, 3.7 MB)
Se bild-illustrationPDF (pdf, 210.9 kB)
Läs mer i planbeskrivningenPDF (pdf, 182.7 kB)
Läs om ändring av planbeskrivningenPDF (pdf, 13.1 kB)