Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

D143 Sånnaböke 1:114

Ägaren till Sånnaböke 1:114 planerar att uppföra ett friliggande bostadshus på sin tomt väster om Solviksvägen invid sjön Möckeln. I gällande detaljplan är den delen av fastigheten utlagd som naturmark. Planförslaget syftar till att upprätta en ny detaljplan som ger möjligheter till bostadsbebyggelse inom fastigheten väster om vägen.