Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

D148 kvarteret Handlaren-kanal 10

Detaljplanen som medger byggrätt för handel, kontor och samlingslokal vann laga kraft 2009-07-29.

Se detaljplan med illustrationPDF (pdf, 1.5 MB)
Läs mer i planbeskrivningenPDF (pdf, 865 kB)