Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

D174 Siesta 1, 2 och 3

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fastighetsägarna till Siesta 1, 2 och 3 att utöka sina tomter mot cykelbanan längs Växjövägen.  En remsa naturmark med en bredd om 5 meter behålls mellan de privata tomterna och cykelbanan.

Fastigheterna ligger på Lakestigen i Älmhult, vid sjön Möckelns sydligaste del. Tomterna har sin baksida mot en cykelväg parallellt med Växjövägen. Det är mot cykelvägen som fastighetsägarna vill utöka respektive tomtgräns. Tillsammans utgör tomterna cirka 3 700 kvadratmeter. 

Planförslagets omfattning och innehåll framgår av bifogade handlingar.

Planhandlingar:​

Se plankarta i A2-formatPDF (pdf, 712.1 kB)
Se plankarta i A3-formatPDF (pdf, 355.4 kB)
Läs mer i planbeskrivningenPDF (pdf, 522.2 kB)
Läs mer i samrådsredogörelsenPDF (pdf, 131.4 kB)