Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

D187 Sånnaböke 1:114

Detaljplanen för Sånnaböke 1:114 antogs den 11 September 2017 och vann laga kraft den 14 oktober 2017.  länk till annan webbplats

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att man bygger komplementbyggnader, men även att se till att det finns en byggrätt för att uppföra ersättningsbyggnader om befintliga hus av någon anledning skulle bli förstörda. Syftet är även att  man som komplement till bostaden ska kunna ha icke störande mindre verksamheter som exempelvis hantverk. Fastighetsägaren vill även köpa till mark mellan fastigheten och järnvägen av kommunen.

Planhandlingar


orienteringskarta

Orienteringskarta