Vatten ger näringsliv

Vattenkraft utnyttjades tidigt för att hjälpa till med arbete. I första hand för kvarnar som malde mjöl. En kvarn kunde drivas av ett relativt litet fall.

Tre större vattenfall finns i kommunen: Diö, Delary och Fredriksfors/
Gustavsfors. Kring dessa tre fall utvecklades den första större industrin.

Gustavsfors industriminnen

Redan under 1600-talet fanns järnbruk i Huseby. I början av 1700-talet utökades verksamheten med bland annat bruk i Diö. Även i Delary utvecklades ett järnbruk. Råvaran var myrmalm, som bildas naturligt i de sydsvenska sjöarna. Malmen skrapades ihop från sjöbottnarna speciellt under vintern från hål i isen. Myrmalmen transporterades till bruket och dess ugn.

För att göra järn behövs mycket värme och helst så hög temperatur som möjligt. Värme från kol blir hetare än vedvärme. Det skapar en ny sysselsättningsgren - kolning.

Ved, kol och myrmalm kräver transporter. Masugnen kan svälja mycket malm och energi och detta ger upphov till ett transportsystem. Järntillverkningen skapar på detta sätt ett helt samhällssystem: bruket. I centrum finns den energiskapande ugnen, runtomkring ett transportsystem som för varorna in till ugnen. Ut kommer järnet, en produkt att vidareförädla och handla med.  

Värmen kan höjas ytterligare med hjälp av syre, som kommer från luften. Luftningen kan ökas kraftig med hjälp av en blåsbälg, driven av vattenkraft. Denna kraft kan även så småningom driva även andra arbetsmoment. Därför sker oftast en etablering där det finns vattenkraft.

Flera mil omkring ugnen skapas en mängd sysselsättning som tar fram malm, kolar och stöttar med transporter och service av olika slag - industrisamhällen som Diö och Delary ser världens ljus.

© Bo Bergsjö