Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och ska ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet samt svara för övergripande ledning och samordning av kommunen.

Kommunstyrelsen har även den ledande rollen i beredningsprocessen för ärenden som ska gå vidare till fullmäktige för beslut och har det yttersta ansvaret för att det finns ett beslutsförslag i varje ärende som tas upp i fullmäktige.

Kommunstyrelsen är också ansvarig verksamhetsnämnd för kommunledningsförvaltningen. 

Ledamöter 2018-2022

Kommunstyrelsen består av följande ledamöter och ersättare under mandatperioden 2018-2022:

Till toppen