Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Naturinventeringar

I naturvårdsarbetet är det viktigt att ha god och aktuell kunskap om den biologiska mångfalden. Detta gäller naturmiljöer och enskilda växt- och djurarter. Kommunen beställer, tar del av och utför därför olika slags naturinventeringar.

Naturinventeringar är också ett viktigt underlag i beslut som rör miljöprövningar, samhällsplanering och bygglov.

Under 2018-2019 tar kommunen fram en ny naturvårdsplan.

Här följer en sammanställning av några inventeringar som är gjorda i Älmhults kommun.

Älmhults kommun

Bokhultet, Älmhults kommun

Västra Bökhult och Hökhult

Strandnära delar av Möckeln

Haganäs

Hagabo

  • Inventering Hagabo, karaktärisering av naturvärden, 2013


Till toppen