Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Skolhälsovård

Skolhälsovården arbetar för att främja hälsa, förebygga ohälsa och tidigt upptäcka hälsorisker för elever på grundskolan.

Det innefattar:

 • elevvårdsarbete
 • förebyggande hälsovård
 • riktade hälsoundersökningar
 • bedömning av medicinska problem
 • yrkesmedicinsk rådgivning

Skolläkare: Fereshteh Olofsson
Verksamhetschef: Charlotte Ingvarsson

Sammanhållen journalföring

Älmhults kommuns skolhälsovård och Landstinget Kronoberg samarbetar genom så kallad sammanhållen journalföring, för en säkrare och effektivare vård.

Detta innebär att skolsköterskor och skolläkare som arbetar inom skolhälsovården har möjlighet att ta del av barnets uppgifter i Landstingets Kronobergs patientjournal. Landstinget har också samma möjlighet att ta del av skolhälsovårdens uppgifter.  

Ytterligare information om sammanhållen journalföringPDF (pdf, 15.2 kB)

Skolhälsovårdens viktigaste uppgift är att arbeta hälsofrämjande och att vara en del av skolans elevvård.
  

Skolhälsovårdens mål

 • att följa elevernas utveckling
 • att bevara och förbättra elevernas själsliga och kroppsliga hälsa
 • att garantera elevernas rätt att kunna söka skolhälsovård
 • att erbjuda enkla sjukvårdsinsatser,
 • att arbeta för en bra arbetsmiljö för eleverna
 • elevsamtal i olika former är vår huvudsakliga arbetsuppgift.

Skolläkare och skolsköterska har den strängaste formen av sekretess, vilket innebär att de inte får lämna ut några uppgifter av personlig art, utan samtycke av elev eller föräldrar.

God hälsa är inte bara frånvaro av sjukdom, utan även en upplevelse av att vara frisk, kunna hantera livets svårigheter, känna meningsfullhet med tillvaron och känna sig behövd. (WHO:s definition av Hälsa)

Många faktorer påverkar hur vi mår t.ex. regelbundna måltider, god sömn och fysisk aktivitet. En god hälsa är något som du själv kan skapa.

Hälsan står i direkt förhållande till hur vi behandlar våra kroppar — hur vi äter, om vi röker, hur mycket vi rör på oss, hur vi trivs.

Du ska bo i din kropp resten av livet! Lyssna på kroppens signaler!
 
Kan du göra något i dag för att må bättre?
Har du frågor som rör din hälsa — kontakta oss i skolhälsovården. Skolläkare kan nås genom skolsköterskan

Kommunen har tecknat en försäkring för elevernaöppnas i nytt fönster