Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Kontakta oss

Vad gör du just nu/idag?

Var snäll och fyll i nedanstående uppgifter samt besvara efterföljande frågor.




Nuvarande sysselsättning
Jag arbetar * (obligatorisk)
Jag arbetar



Fylls endast i om du svarat att du arbetar
Jag är inskriven på Arbetsförmedlingen * (obligatorisk)
Jag är inskriven på Arbetsförmedlingen


Jag studerar * (obligatorisk)
Jag studerar



Fylls endast i om du svarat att du studerar
Jag har annan sysselsättning * (obligatorisk)
Jag har annan sysselsättning



Fylls endast i om du svarat att du har annan sysselsättning
Jag har slutbetyg/examensbevis från gymnasiet * (obligatorisk)
Jag har slutbetyg/examensbevis från gymnasiet



Fylls endast i om du har svarat att du har slutbetyg/examensbevis från gymnasiet
Jag vistas utomlands * (obligatorisk)
Jag vistas utomlands



Fylls endast i om du svarat att du vistas utomlands
Till toppen