Ungsam

Målgruppen för Ungsam är unga mellan 16-24 år som varken arbetar eller studerar. I Ungsam jobbar tre ungdomskoordinatorer, en i varje kommun. Jenny i Ljungby, Caroline i Markaryd och Emil i Älmhult.

De unga som är inskrivna i Ungsam får stöd för att upprätta och genomföra en planering som ska hjälpa dem vidare mot en meningsfull sysselsättning. Hur planen ser ut är individuellt utifrån individens egna förutsättningar. Arbetet i Ungsam är nära kopplat till kommunens aktivitetsansvar (KAA) och KAA-samordnarna.

Projektet finansieras av Sunnerbo samordningsförbund och drivs av kommunerna Ljungby, Markaryd och Älmhult i samverkan med andra myndigheter och verksamheter.